LFmask

LFg LaagFrequent geluid maskeersysteem

De LFmask is een op maat gemaakt programmeerbaar en autonoom systeem voor het genereren van maskeergeluid en laagfrequent maskeergeluid.

Naar aanleiding van laagfrequent geluid (bromtonen) dat ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, windmolens, warmtekrachtcentrales of wegverkeer en de moeilijkheid om de bron op te sporen en bronmaatregelen te kunnen nemen is het laagfrequent maskeersysteem ontwikkeld. Dit LFmask systeem maskeert lawaai met aangenaam geluid, ter voorkoming van geluidhinder.

Een aantal mensen is gevoeliger voor laagfrequent geluid (ca 2,5 % volgens de stichting LFg). Omdat het bevoegd gezag het A-gewogen geluid toetst (zoals het hoort volgens de wet geluidhinder), wordt laagfrequent geluid niet zwaar meegewogen. Mensen die door laagfrequent geluid gehinderd worden, genieten dus niet zo’n goede wettelijke bescherming, daarnaast lukt het vaak niet de stoorbron te vinden, waardoor het nemen van bronmaatregelen onmogelijk is. Een aantal van deze mensen kan geholpen worden met een “ontvangermaatregel”, het laagfrequent maskeersysteem.

Het LFmask systeem is door de akoestisch adviseur volledig programmeerbaar en aanpasbaar aan het hinderspectrum, de gebruiker/gehinderde heeft vooraf configureerbare instelmogelijkheden ter beschikking.

Om in eerste instantie dure adviseurskosten te besparen kan gedurende ca twee weken gebruik gemaakt worden van onderstaande geluidmeter. Zodra het stoorgeluid goed hoorbaar is, drukt u op de rode knop en wordt een geluidopname van 1 minuut gemaakt. Dit wordt net zo vaak gedaan totdat u denkt dat er voldoende opnamen zijn. De geluidmeter wordt teruggestuurd en met behulp van de meetdata op de geluidmeter wordt de LFmask geconfigureerd. Van deze geluidmeter zijn er een aantal beschikbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden.

meetsysteem voor het meten van (laagfrequent) geluidhinder

MIDmask

Onderstaande afbeelding laat de (veel) kleinere MIDmask zien, in het geval dat het stoorgeluid geen lage frequenties bevat, volstaat een kleiner en handzamer systeem.

TBD

Het laagfrequent geluid maskeersysteem is genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100 2018.